สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านหนองโจงโลง ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 12-01-2564 370 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านหนองโจงโลง ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)